Δραστηριότητες :

Μελέτη σχολικών μαθημάτων

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Κεραμική

Κινηματογράφος

Θεατρικό παιχνίδι

Εικαστικά

Στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Παίζουμε , Μαθαίνουμε, Δημιουργούμε !