Αγγλικά

Αγγλικά

Τα αγγλικά στην Κιβωτό Δημιουργίας μοιάζουν με παιχνίδι! Τα παιδιά όχι μόνο μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα αλλά αυτό γίνεται μέσα από το παιχνίδι και τη δημιουργική απασχόληση. Με τον τρόπο αυτόν, τους μεταδίδεται από το εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό το λεξιλόγιο της καθημερινής ζωής αλλά και τραγούδια, ποιήματα, διηγήματα και παραμύθια με εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Η γνώση καλλιεργείται βιωματικά και όχι διδακτικά, με βασικό γνώμονα να μεταλαμπαδευτεί στα παιδιά το πνεύμα της αγγλικής γλώσσας.