Αστρονομία

astronomia

Μέσα από κατάλληλες και παιγνιώδεις δραστηριότητες, πειράματα και δράσεις τα παιδιά ανακαλύπτουν το σύμπαν και την θέση της Γης σε αυτό και κατανοούν τον κόσμο που τα περιβάλλει. Μέσα από την φυσική κίνηση, την πειραματική διαδικασία και την παρατήρηση του σύμπαντος ψυχαγωγούνται και εμπλουτίζουν το γνωστικό τους πεδίο. Οι πλανήτες, τα ηλιακά συστήματα και ο άγνωστος «κόσμος» του Σύμπαντος περιμένουν τους μικρούς αστρονόμους μας!