Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών του κέντρου δημιουργικής απασχόλησης, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα ατομικά αλλά και μέσα από τη συνεργασία τους σε μικρές ομάδες να εξοικειωθούν με την χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι μικροί μας φίλοι αναπτύσσουν σταδιακά γνώσεις που αφορούν τα μέρη του υπολογιστή αλλά και τη λειτουργία και τις εφαρμογές του ώστε να επωφεληθούν από τώρα και στο μέλλον από τη χρήση τους, ενώ παράλληλα εξοικειώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και προστασίας, που προϋποθέτει η περιήγηση τους στο διαδίκτυο. Ο κόσμος της τεχνολογίας είναι εδώ, γεμάτος πληροφορίες, και περιμένει να τον ανακαλύψουμε μαζί!