Μελέτη Σχολικών Μαθημάτων

Tmimata Meletis

Οι μαθητές του δημοτικού σχολείου μελετούν καθημερινά στο χώρο μας και προετοιμάζουν τα σχολικά τους καθήκοντα για την επόμενη ημέρα. Με την καθοδήγηση και υπό την επίβλεψη διδακτικού προσωπικού ολοκληρώνουν τις σχολικές τους υποχρεώσεις και σταδιακά συστηματοποιούν τη μελέτη τους. Ακολουθεί πολύ παιχνίδι και εκτόνωση στις ειδικά διαμορφωμένες για την ηλικία τους δράσεις.