Μπαλέτο

baleto

Μέσα από τη συμμετοχή στο τμήμα μπαλέτου δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να ενισχύσουν την αγάπη τους για τη φυσική άσκηση και την εκτίμησή τους για τη κλασική μουσική. Το κλασικό μπαλέτο αποτελεί ένα είδος χορού που καλλιεργεί ιδιαίτερα την πειθαρχία σε ατομικό επίπεδο αλλά και μέσα στην ομάδα, βελτιώνει την στάση του σώματος και τον συντονισμό των μελών ενώ παράλληλα καλλιεργεί τη δημιουργικότητα καθιστώντας το με αυτό το τρόπο μια ιδανική δράση για τα παιδιά προσχολικής αλλά και πρώτης σχολικής ηλικία που φιλοξενούνται στον χώρο μας.