Πειράματα φυσικής-χημείας

Πειράματα φυσικής-χημείας

Με τη χρήση κατάλληλων μέσων και εξοπλισμού στα ειδικά εργαστήρια του χώρου μας, οι μικροί μας επισκέπτες παίρνουν τον ρόλο μικρών επιστημόνων. Έχουν την ευκαιρία να εκτελέσουν πολλά διασκεδαστικά πειράματα που αφορούν την φυσική και τη χημεία, να γνωρίσουν διάφορα υλικά και τις ιδιότητες τους αλλά και να φτιάξουν πρωτότυπες κατασκευές. Παράλληλα, συνεργάζονται και ανακαλύπτουν αυτόν τον μαγικό και διασκεδαστικό κόσμο παρέα με τους φίλους τους μέσα από το πειραματισμό και εργασία σε μικρές ομάδες.