Ρομποτική με Lego

robotiki me lego

Μέσα από την ρομποτική τα παιδιά δρουν σαν μικροί μηχανικοί! Η εν λόγω δραστηριότητα καλύπτει πολλούς τομείς των θετικών επιστημών – φυσική, μηχανική, τεχνολογία και μαθηματικά (STEM). Με τη χρήση κινητήρων, αισθητήρων, μικροϋπολογιστή και των αγαπημένων υλικών της LEGO δημιουργούν πρωτότυπες κατασκευές που προγραμματίζονται με ειδικά λογισμικά. Μέσα από την ενασχόληση με την ρομποτική, τα παιδιά αναπτύσσουν διάφορες δεξιότητες, ταυτόχρονα έρχονται σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες και παράλληλα αναπτύσσουν ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, επίλυσης προβλήματος και ακολουθίας οδηγιών.